Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων εκουσίας και διαταγών πληρωμής στο Πρωτοδικείο Αθηνών

199
21958495 - holding laptop mouse

Από Τετάρτη 20/3 – Δείτε αναλυτικά τις κατηγορίες αιτήσεων για τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης

Διευρύνεται από αύριο, Τετάρτη 20.3.2024, η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων στο Πρωτοδικείο Αθηνών σε διαδικασίες της εκουσίας δικαιοδοσίας και σε διαταγές πληρωμής.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης σε αιτήσεις που εκδικάζονται από το Πολιτικό Τμήμα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (πινάκια ΡΑ, ΡΓ και ΡΚ), που αφορούν σε:

• ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥ / ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

• ΑΝΑΚΟΠΗ 787 ΚΠολΔ

• ΑΝΑΚΟΠΗ 82 ΑΚ • ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΑ

• ΑΦΑΝΕΙΑ

• ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΑ

• ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

• ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ / ΕΠΙΔΙΑΙΤΗ

• ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

• ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

• ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

• ΛΥΣΗ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

• ΛΥΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

• ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης από το Πολιτικό Τμήμα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε αιτήσεις έκδοσης διαταγών πληρωμής.

Ειδικότερα, η σχετική δυνατότητα παρέχεται για τις εξής κατηγορίες αιτήσεων:

• ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (LEASING)

• ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

• ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

• ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

• ΔΑΝΕΙΑ

• ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ

• ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

• ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ

• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

• ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ

• ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ / ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ

• ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

• ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

• ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 2332/13.3.2024 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών, όσον αφορά τη διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήσεων έκδοσης διαταγής πληρωμής, επισημαίνεται ότι:

– Τα σχετικά θα κατατίθενται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους σε ένα αρχείο.

– Η επικύρωση των σχετικών θα μπορεί να είναι ενιαία, δηλαδή δεν θα απαιτούνται τόσες επικυρώσεις όσες είναι και τα σχετικά.

– Το σχέδιο της διαταγής πληρωμής θα κατατίθεται από τους πληρεξουσίους δικηγόρους σε μορφή word.

– Η δέσμευση του δικαστικού ενσήμου θα γίνεται από την αρμόδια Γραμματεία, όχι με την κατάθεση της αίτησης, αλλά με την έκδοση της διαταγής πληρωμής, η οποία θα εκτυπώνεται και θα υπογράφεται από τον εκδίδοντα δικαστή.

– Η αρμόδια γραμματεία θα δημιουργεί φάκελο, στην οποία θα τοποθετεί την πρωτότυπη διαταγή πληρωμής. Στον ίδιο φάκελο θα τοποθετούνται και οι εκθέσεις επίδοσης της διαταγής πληρωμής.

– Ο αιτών την έκδοση της διαταγής πληρωμής θα παραλαμβάνει το απόγραφο, καταβάλλοντας το τυχόν προβλεπόμενο τέλος απογράφου.

– Τα αντίγραφα των σχετικών θα παραλαμβάνονται με συσκευή usb stick.