Πίνακας καθ’ ύλη αρμοδιότητας επί πλημμελημάτων του Ποινικού Κώδικα – άρθρο του Χαρ. Σεβαστίδη, Εφέτη

    10

    Η περιπτωσιολογική αντιμετώπιση της κατανομής της αρμοδιότητας επί πλημμελημάτων μεταξύ του μονομελούς και του τριμελούς πλημμελειοδικείου και η έλλειψη σαφούς κριτηρίου της αρμοδιότητας των δικαστηρίων αυτών, μετά τις αλλαγές του Ν. 5090/2024 στον ΚΠΔ, καθιστούν αναγκαία την καταγραφή όλων των πλημμελημάτων του Ποινικού Κώδικα. Στη συνέχεια γίνεται μία προσπάθεια παρουσίασης σε πίνακα της αρμοδιότητας του μονομελούς και τριμελούς πλημμελειοδικείου για όλα τα πλημμελήματα του ΠΚ, με την διευκρίνιση ότι κατά τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 115 παρ. 1 ΠΚ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 Ν. 5090/2024, όλα τα πλημμελήματα των ειδικών ποινικών νόμων υπάγονται ανεξαιρέτως στην αρμοδιότητα του μονομελούς πλημμελειοδικείου και τυχόν διατάξεις ειδικών ποινικών νόμων που προέβλεπαν εξαιρετικά αρμοδιότητα άλλων δικαστηρίων πρέπει να θεωρούνται με την έναρξη ισχύος του Ν. 5090/2024 καταργημένες.

    Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Εφέτης

    ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΔΩ