Το ψηφισθέν νομοσχέδιο για τη μεταφορά ύλης στους δικηγόρους

    21

    Δείτε από εδώ το ψηφισθέν σχέδιο νόμου με τίτλο «Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα κληρονομητήρια, τις αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών, τις εγγραφές και τις εξαλείψεις συναινετικών προσημειώσεων υποθηκών και τις ένορκες βεβαιώσεις και για το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και την πληρωμή των υποθέσεων νομικής βοήθειας και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής.

    Δείτε εδώ το ψηφισθέν σχέδιο νόμου