Φυλακή μέχρι και 20 χρόνια για φοροδιαφυγή!

47
ΦΟΡΟ

Πως οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα εξακοντίζουν στα ύψη τις ποινές για τους φοροφυγάδες

Σημαντική αύξηση των ετών φυλάκισης καθώς και των χρηματικών ποινών, σε κατηγορούμενους για φοροδιαφυγή προκαλεί ο νέος ποινικός κώδικας.

Οι αυστηρότερες ποινές δεν αφορούν μόνο τους άμεσα υπεύθυνους, αλλά στις περιπτώσεις επιχειρήσεων, επιβάλλονται και στους «άμεσους συνεργούς», που είναι ο εν γνώσει υπογράφων ανακριβή φορολογική δήλωση ως πληρεξούσιος (π.χ. ο λογιστής), καθώς και όποιος με οποιονδήποτε άλλον τρόπο εν γνώσει του συμπράττει ή προσφέρει άμεση συνδρομή στην τέλεση των εγκλημάτων φοροδιαφυγής.

Οι άμεσοι συνεργοί σε εγκλήματα φοροδιαφυγής είναι οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων, οι διευθύνοντες, εντεταλμένοι ή συμπράττοντες σύμβουλοι, οι διοικητές, οι γενικοί διευθυντές ή διευθυντές ή κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από τον νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ως αδικήματα «μεγάλης φοροδιαφυγής», τα οποία και τιμωρούνται με αυστηρές ποινές είναι:

 • Η απόκρυψη φορολογητέας ύλης που έχει ως συνέπεια να μην καταβληθεί στο Δημόσιο ποσό φόρου άνω των 100.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος
 • Η απόκρυψη φορολογητέας ύλης που έχει ως συνέπεια να μην αποδοθεί στο Δημόσιο ποσό ΦΠΑ μεγαλύτερο των 50.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.
 • Η έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, καθώς και η έκδοση ή η λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Όπως προκύπτει από την εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οι ποινές, για τα «εγκλήματα φοροδιαφυγής», διαμορφώνονται πλέον ως εξής:

 • Ποινή κάθειρξης από 5 έως και 20 έτη, για έγκλημα φοροδιαφυγής αντί των ποινών από 5 έως 15 έτη που προβλεπόταν, εφόσον το ποσό του φόρου που δεν καταβλήθηκε υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος το ποσό των 100.000 ευρώ, εφόσον αφορά Φ.Π.Α., ή το ποσό των 150.000 ευρώ εάν αφορά σε φόρο εισοδήματος ή άλλη κατηγορία φόρου, τέλος ή εισφορά.
 • Σε περίπτωση που το ποσό μη απόδοσης ΦΠΑ είναι μεταξύ 50.000 και 100.000 ευρώ και μεταξύ 100.000 και 150.000 ευρώ για άλλες κατηγορίες φόρων, θα ισχύει η ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών και θα φυλακίζεται για ένα διάστημα.

Πλαστά και εικονικά τιμολόγια

Για τους εκδότες πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς και για όποιον αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου, προβλεπόταν ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 μηνών ή χρηματική ποινή, αλλά μετά τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα Π.Κ. οι χρηματικές ποινές θα κυμαίνονται:

 • Από 300 ευρώ έως και 40.000 ευρώ αν πρόκειται για πλημμελήματα.
 • Από 5.000 ευρώ έως και 120.000 ευρώ αν πρόκειται για κακουργηματικού χαρακτήρα παραβάσεις.

Επίσης, για όσους εκδίδουν ή αποδέχονται εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής ισχύουν οι ποινές:

 • Φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους ή χρηματική ποινή η οποία όμως θα είναι αυξημένη, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των 75.000 ευρώ και φθάνει μέχρι τις 200.000 ευρώ
 • Φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους ή κάθειρξη έως έξι (6) έτη, εφόσον το ως άνω ποσό της φοροδιαφυγής υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.

Ακριβότερη η μετατροπή των ποινών

Συγχρόνως, αυξάνεται και το κόστος της μετατροπής των ποινών φυλάκισης σε χρήμα, για τις ποινές που επιτρέπεται στις περιπτώσεις φοροδιαφυγής και συγκεκριμένα:

 • Για τα πλημμελήματα οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται σε περιπτώσεις μετατροπής ποινών φυλάκισης κυμαίνονταν από 90 ευρώ έως 36.000 ευρώ και αυξάνονται σε 300 έως 40.000 ευρώ.
 • Για τις υποθέσεις που χαρακτηρίζονται κακουργήματα φοροδιαφυγής, οι ποινές μετατροπής των χρηματικών ποινών αυξάνονται σε 5.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ.