Επίσης, ο 54χρονος κατηγορείται ότι δεν απέδωσε και το Φ.Π.Α. ύψους 293.631 ευρώ.

Κάθειρξη 11 ετών με αναστολή και υπό τον όρο της καταβολής εγγυοδοσίας ποσού 10.000 ευρώ, επιβλήθηκε σε 54χρονο που κατηγορείται για φοροδιαφυγή. 

Συγκεκριμένα, ο 54χρονος κατηγορείται για δύο αδικήματα:

  • Φοροδιαφυγή – ανακριβή απόδοση στο Δημόσιο φόρου εισοδήματος. Το δε, ποσό του φόρου εισοδήματος που δεν αποδόθηκε υπερβαίνει ανά φορολογικό έτος το ποσό των 150.000 ευρώ.
  • Φοροδιαφυγή – ανακριβή απόδοση στο Δημόσιο φόρου προστιθέμενης αξίας. Το δε, ποσό του Φ.Π.Α. που δεν αποδόθηκε υπερβαίνει ανά φορολογικό έτος το ποσό των 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη rodiaki.gr, ο 54χρονος ως νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής εταιρείας απέδωσε ανακριβώς φορολογία εισοδήματος που αφορούσε τη διαχειριστική περίοδο από 1-01-2009 έως 31-12-2009, η οποία ξεπερνούσε το ποσό των 150.000 ευρώ ανά διαχειριστική περίοδο, προκειμένου να πληρώσει λιγότερους φόρους.

Συνολικά, δεν πλήρωσε 234.963 ευρώ. Επίσης, ο 54χρονος κατηγορείται ότι για το ίδιο οικονομικό έτος δεν απέδωσε και το Φ.Π.Α. ύψους 293.631 ευρώ.

To Top