Υποκλοπή τηλεφωνικών επικοινωνιών μη διάδικου σε ποινική διαδικασία. Μη νομοθετική πρόβλεψη δικαστικού ελέγχου. Παραβίαση σεβασμού της ιδιωτικής ζωής

ΑΠΟΦΑΣΗ Contrada κατά Ιταλίας της 23.05.2024 (αριθ. προσφυγή 2507/19) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο προσφεύγων είχε υπηρετήσει ως ανώτερος αξιωματικός στην Αστυνομία..

To Top