Κατηγορία: Αστικό Δίκαιο

Φωτιά στο Norman Atlantic: Με τη “βούλα” του Αρείου Πάγου αποζημίωση 380.000 ευρώ σε συγγενείς οδηγού αυτοκινήτου που έχασε τη ζωή του

Απορρίφθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο ως αβάσιμοι όλοι οι λόγοι αναίρεσης της εφετειακής απόφασης από την πλοιοκτήτρια εταιρεία, επισημαίνοντας ότι..

ΔΠρΑγρινίου Α264/2022 .Αγωγή κατά Νοσοκομείου για θάνατο ασθενούς – Μη διενέργεια των απαιραίτητων εξετάσεων με αποτέλεσμα τη μη έγκαιρη διάγνωση – Αποζημίωση συγγενών για ψυχική οδύνη

ΔΠρΑγρινίου (τριμ.) Α264/2022: Αγωγή με αίτημα την αποζημίωση για την ψυχική οδύνη που οι ενάγουσες υπέστησαν από τον θάνατο του..

ΔΕφΘεσ 1279/2023: Κακοτεχνία σε πεζοδρόμιο τραυματισμός και αποζημίωση πεζού.Δεν στοιχειοθετείται αστική ευθύνη του Δημοσίου λόγω αδυναμίας πλήρους απόδειξης των πραγματικών ισχυρισμών της εκκαλούσας

  Με την κρινόμενη έφεση ζητήθηκε η εξαφάνιση της 3206/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ε΄). Με..

ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 154/2021  Τριμελές. Αγωγή 105-106 ΕΙΣ.Ν.Α.Κ. και 932 Α.Κ. Ιατρικό Σφάλμα. Χρηματική ικανοποίηση ψυχικής οδύνης. Δέσμευση του Δικαστηρίου από αμετάκλητη ποινική καταδικαστική απόφαση

Εισαγωγή θανόντος στο εναγόμενο Νοσοκομείο, κατόπιν τραυματισμού του από λάκτισμα αγελάδας στην κοιλιακή χώρα. Στοιχειοθετείται αστική ευθύνη του εναγόμενου Νοσοκομείου,..

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 1145/2020 Κατά το άρθρο 250 ΚΠολΔ «αν είναι εκκρεμής ποινική αγωγή, που επηρεάζει τη διάγνωση της διαφοράς, το δικαστήριο μπορεί, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου να διατάξει την αναβολή της συζήτησης εωσότου περατωθεί αμετάκλητα η ποινική διαδικασία

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Χρυσάνθη Μάντη, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης..

ΤρΔΕφΑθ 4055/2022: Αστική ευθύνη ΕΛΑΣ για πρόκληση πλήρους κώφωσης άμφω σε δημοσιογράφο από ρίψη χειροβομβίδας κρότου λάμψης

Με την πρώτη κρινόμενη έφεση αιτείται η εξαφάνιση της υπ’ αριθμ. 8144/2020 πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, ενώ με..

Μπορεί εθνικό δικαστήριο να αρνηθεί την αναγνώριση και εκτέλεση απόφασης δικαστηρίου άλλου κράτους μέλους λόγω αντίθεσης στη δημόσια τάξη;

Υπόθεση ελληνικού ενδιαφέροντος στο Δικαστήριο της ΕΕ έπειτα από προδικαστικό ερώτημα του Αρείου Πάγου Τις προτάσεις σε μια υπόθεση ελληνικού..

To Top