22 C
Athens
Κυριακή, 4 Ιουνίου, 2023
Αποτελεί ανεπίτρεπτο περιορισμό της συνταγματικά προστατευόμενης ελεύθερης άσκησης της επικοινωνίας Το ζήτημα της αποδεικτικής αξιοποίησης φωτογραφιών συνομιλιών μέσω κινητού τηλεφώνου, που λήφθηκε χωρίς συναίνεση, έκρινε το Μονομελές Εφετείο Λάρισας με πρόσφατη απόφασή του (ΜΕφΛαρ 528/2022). Ειδικότερα, το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη...
Ένα αποτύπωμα βίας και νοσηρότητας άφησε στη Μακρινίτσα η διπλή δολοφονία που διαπράχθηκε την 5η Απριλίου του 2021, με τον 32χρονο, τότε, δράστη να αφαιρεί τη ζωή της εν διαστάσει συζύγου του και του αδερφού της. Η υπόθεση «πάγωσε»...
Αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως ανα- πηρίας ή χρόνιας πάθησης, επικαιροποίηση της ορολογίας του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πο- λιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώ- δικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Διοικητι- κής Δικονομίας, του Κώδικα Συμβολαιογράφων και του ν. 4478/2017, για την εναρμόνισή της...
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με το άρθρο 128 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας που ψηφίστηκε χτες στη Βουλή παρατείνονται έως την 30.6.2023 οι ευεργετικές διατάξεις για τη λειτουργία των Πολιτικών Δικαστηρίων, οι οποίες είχαν θεσπισθεί λόγω covid-19 (χρονικός διαχωρισμός πινακίων, υποβολή...
Επικαιροποίηση των διατάξεων του Αστικού Κώδικα περί πώλησης, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στην ψηφιακή οικονομία Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/770 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019,...
ΑΠ 424/2012: Ιατρική ευθύνη. O ιατρός ευθύνεται σε αποζημίωση για κάθε ζημία του ασθενούς του, οφειλομένη και σε ελαφρά αμέλεια. Ενοχή εις ολόκληρον πλειόνων ιατρών λόγω αδικοπρακτικής τους ευθύνης. Διενέργεια συγκεκριμένης ιατρικής πράξεως (ιατρικής εξέτασης) χωρίς τη συναίνεση του ασθενούς...
Άρειος Πάγος 1365/2022 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)   Περίληψη Εργατικό ατύχημα θεωρείται και η σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του εργαζομένου, που είχε ως συνέπεια (μερική ή ολική) ανικανότητα για εργασία, εάν επήλθε από αιφνίδιο και απρόβλεπτο γεγονός, ήτοι από βίαιη - έκτακτη και...
Απόφαση 107/2016 Αρείου Πάγου (πολ.): Υπαιτιότητα σε αυτοκινητικό ατύχημα - Αναίρεση απόφασης λόγω μη λήψης υπόψη από το Εφετείο απόφασης ποινικού δικαστηρίου που έκρινε την υπαιτιότητα. «Από τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως 341 του ΚΠολΔ συνάγεται...
Το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση 6.000 ευρώ σε ιδιώτη που επικρίθηκε δημόσια στο Facebook - Το σκεπτικό του Εφετείου Πειραιά που “εντάσσει” στην έννομη τάξη τα social media. Οι αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης… πληρώνονται. Όταν μάλιστα είναι προσβλητικές. Αυτό προβλέπει...
Προθεσμία τριάντα ημερών για την υποβολή δήλωσης αντιρρήσεων κατά ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής – Εφαρμογή του εθνικού δικαίου σε δικονομικά ζητήματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τον κανονισμό – Πανδημία COVID‑19 – Εθνική ρύθμιση που προέβλεψε διακοπή μερικών εβδομάδων για...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ