19.9 C
Athens
Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024
Το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση 6.000 ευρώ σε ιδιώτη που επικρίθηκε δημόσια στο Facebook - Το σκεπτικό του Εφετείου Πειραιά που “εντάσσει” στην έννομη τάξη τα social media. Οι αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης… πληρώνονται. Όταν μάλιστα είναι προσβλητικές. Αυτό προβλέπει...
Απόφαση 107/2016 Αρείου Πάγου (πολ.): Υπαιτιότητα σε αυτοκινητικό ατύχημα - Αναίρεση απόφασης λόγω μη λήψης υπόψη από το Εφετείο απόφασης ποινικού δικαστηρίου που έκρινε την υπαιτιότητα. «Από τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως 341 του ΚΠολΔ συνάγεται...
Ένα αποτύπωμα βίας και νοσηρότητας άφησε στη Μακρινίτσα η διπλή δολοφονία που διαπράχθηκε την 5η Απριλίου του 2021, με τον 32χρονο, τότε, δράστη να αφαιρεί τη ζωή της εν διαστάσει συζύγου του και του αδερφού της. Η υπόθεση «πάγωσε»...
ΔΠρΑγρινίου (τριμ.) Α264/2022: Αγωγή με αίτημα την αποζημίωση για την ψυχική οδύνη που οι ενάγουσες υπέστησαν από τον θάνατο του οικείου τους από πράξεις και παραλείψεις ιατρών οργάνων του εναγόμενου Νοσοκομείου.  Η χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης που προβλέπεται στο...
Η εφαρμογή της νέας διάταξης και στις εκκρεμείς υποθέσεις, για τις οποίες η παραγραφή της απαίτησης είχε ήδη επέλθει κατά το χρόνο δημοσίευσης του ν. 4139/2013, θα οδηγούσε, μέσω της αναδρομικής αυτής επιμήκυνσης του χρόνου παραγραφής, στην αναβίωση της...
Αριθμός 914/2023 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ A2' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Θεόδωρο Κανελλόπουλο, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Παναγιώτη Βενιζελέα, Βρυσηίδα Θωμάτου και Παναγιώτα Γκουδή - Νινέ - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες. ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 12...
ΑΠ 424/2012: Ιατρική ευθύνη. O ιατρός ευθύνεται σε αποζημίωση για κάθε ζημία του ασθενούς του, οφειλομένη και σε ελαφρά αμέλεια. Ενοχή εις ολόκληρον πλειόνων ιατρών λόγω αδικοπρακτικής τους ευθύνης. Διενέργεια συγκεκριμένης ιατρικής πράξεως (ιατρικής εξέτασης) χωρίς τη συναίνεση του ασθενούς...
Προθεσμία τριάντα ημερών για την υποβολή δήλωσης αντιρρήσεων κατά ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής – Εφαρμογή του εθνικού δικαίου σε δικονομικά ζητήματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τον κανονισμό – Πανδημία COVID‑19 – Εθνική ρύθμιση που προέβλεψε διακοπή μερικών εβδομάδων για...
Επικαιροποίηση των διατάξεων του Αστικού Κώδικα περί πώλησης, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στην ψηφιακή οικονομία Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/770 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019,...
Προϋπόθεση της άσκησης στα πολιτικά δικαστήρια σχετικής αγωγής είναι η προηγούμενη αναγνώριση της συναφούς υποχρέωσης του Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του αρμόδιου ποινικού δικαστηρίου. Δυνάμει του τεκμηρίου αθωότητας είναι απορριπτέος ο ισχυρισμός του Δημοσίου ότι, ανεξαρτήτως της κράτησης ή...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ