Κατηγορία: Διαμεσολάβηση

Διαμεσολάβηση: Κατάργηση της υποχρέωσης ενημέρωσης σε δίκες με διάδικο το Δημόσιο, Ο.Τ.Α. και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

Την κατάργηση της υποχρέωσης ενημέρωσης για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης σε δίκες στις οποίες διάδικος είναι το Δημόσιο, οι οργανισμοί..

To Top