Κατηγορία: Διοικητικό Δίκαιο

Δημοσιεύθηκε ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Νόμος 4938/2022). Ο νέος νόμος περιλαμβάνει εκτενείς τροποποιήσεις στον Κώδικα Δικηγόρων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις (Νόμος 4938/2022). Ο νέος..

ΣτΕ 971/2022 Τμ.Β: Το διοικητικό δικαστήριο δεν δεσμεύεται από παρεμπίπτουσα κρίση ποινικού δικαστηρίου σε διοικητικής φύσης ζήτημα (υπόθεση λαθρεμπορίας)

Με την κρινόμενη αίτηση ζητήθηκε η αναίρεση της απόφασης 1048/2013 του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία, κατ’ αποδοχή εφέσεως..

To Top