Κατηγορία: Εγκλήματα κατά της Περιουσίας

ΣΕφΘεσ. 250/2009 Μεταβολή κατηγορίας – Συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης – Ληστεία – Ανήλικος -.

Εννοια συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης. Στοιχεία ληστείας. Μεταβολή κατηγορίας από άμεση συνέργεια σε απλή συνέργεια σε ληστεία. Χωρισμός δικογραφίας για ανήλικο…

To Top