Κατηγορία: Ευρωπαϊκή Ένωση

Ελευθερία της έκφρασης και αφαίρεση περιεχομένου από τα social media: Το Ευρωκοινοβούλιο ζητάει κανόνες για την προστασία της δημοκρατίας

Ευρωβουλευτές: “Ασφάλεια δικαίου κατά την αφαίρεση περιεχομένου – Οι σχετικές αποφάσεις να λαμβάνονται από δημοκρατικά ελεγχόμενες αρχές και όχι από..

Διεθνής αρμοδιότητα δικαστηρίων σε περίπτωση απαγωγής παιδιού: Προτάσεις γεν. εισαγγελέα ΔΕΕ Αθ. Ράντου σε μία ενδιαφέρουσα υπόθεση

“Δικαστήριο κράτους μέλους όπου είχε τη συνήθη διαμονή τέκνο παραμένει διεθνώς αρμόδιο και μετά την παράνομη μετακίνησή του σε τρίτη..

Ποια είναι τα εύλογα όρια της απαίτησης περί αποτελεσματικής εφαρμογής του δικαίου ΕΕ σε εθνικό επίπεδο; (προτάσεις γεν. εισαγγελέα ΔΕΕ)

Γλωσσικές απαιτήσεις για τη συσκευασία και την επισήμανση των κτηνιατρικών φαρμάκων – Διακριτική ευχέρεια των εθνικών δικαστηρίων να αρνούνται την..

Εθνική ρύθμιση που προβλέπει τη δήμευση οχήματος που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση του αδικήματος της λαθρεμπορίας και δίκαιο ΕΕ

Δικαστήριο ΕΕ: Τέτοια ρύθμιση καθόσον το χρησιμοποιηθέν όργανο ανήκει σε καλόπιστο τρίτο ο οποίος δεν διαθέτει αποτελεσματικό μέσο ένδικης προστασίας..

Δικαστήριο ΕΕ: Πολίτης της Ένωσης μπορεί να εκδοθεί σε τρίτο κράτος μόνον κατόπιν διαβούλευσης με το κράτος μέλος του οποίου έχει την ιθαγένεια

Αίτηση έκδοσης από τρίτο κράτος προς κράτος μέλος ΕΕ σε βάρος υπηκόου άλλου κράτους μέλους και ενωσιακό δίκαιο Επιμέλεια: Γεώργιος Π…

To Top