Κατηγορία: Ευρωπαϊκή Ένωση

Δικαστική αρχή εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, ανεξαρτησία από την εκτελεστική εξουσία και κανόνας της ειδικότητας

Δικαστήριο ΕΕ: Οι εισαγγελείς στις Ολλανδία δεν μπορούν να θεωρηθούν «δικαστική αρχή εκτέλεσης» κατά την έννοια του δικαίου ΕΕ, αφού..

Προτάσεις για την αντιμετώπιση του επιβλαβούς ή παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο υπέβαλε το Ευρωκοινοβούλιο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται ένα νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) για να διαμορφώσει την ταχέως αναπτυσσόμενη ψηφιακή οικονομία σε επίπεδο ΕΕ και..

To Top