Κατηγορία: Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος μητέρας μικρών παιδιών μπορεί να μην εκτελεστεί όταν η άρνηση εκτέλεσής του εξυπηρετεί το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού

Τις προτάσεις της σε μια ενδιαφέρουσα υπόθεση (Λόγος άρνησης στηριζόμενος στο υπέρτερο συμφέρον του παιδιού) δημοσίευσε η Γενική Εισαγγελέας του..

Είναι έγκυρη η υποχρεωτική συλλογή και αποθήκευση δακτυλικών αποτυπωμάτων σε δελτία ταυτότητας;

Ενδιαφέρουσες προτάσεις από τη Γενική Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της ΕΕ Με σημερινές προτάσεις η γενική εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Έυρωπαϊκής Ένωσης, L…

Δικαίωμα υπόπτου να σιωπήσει και να έχει πρόσβαση σε δικηγόρο: Ενδιαφέρουσα απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ

Με σημερινή του απόφαση σχετικά με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι το δίκαιο..

Προστασία προσωπικών δεδομένων και δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προσφυγής κατά της εποπτικής αρχής (προτάσεις γεν. εισαγγελέα ΔΕΕ)

Άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων μέσω της αρμόδιας εποπτικής αρχής – Επαλήθευση από την εν λόγω αρχή της..

Έρχεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνδρομή κρατών – μελών της Ε.Ε. σε ποινικές υποθέσεις – Στο 65% αυτών απαιτείται μεταβίβαση αποδεικτικών στοιχείων από άλλο κράτος

Τι προβλέπει η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου για να γίνουν οι διασυνοριακές έρευνες για εγκληματικές δραστηριότητες πιο αποτελεσματικές. Πώς θα γίνεται..

To Top