Κατηγορία: Οικογενειακό Ποινικό δίκαιο – ειδικοί ποινικοί νόμοι και αποφάσεις

Αδράνεια των αρχών σε σοβαρές καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας και μη λήψη μέτρων προστασίας υπέρ του θύματος! Καταδίκη για εξευτελιστική μεταχείριση

ΑΠΟΦΑΣΗ De Giorgi κατά Ιταλίας της 16.06.2022 (αρ. προσφ. 23735/19) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ενδοοικογενειακή βία. Ιδιαίτερο καθήκον των αρχών για..

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Ανοίγει το δρόμο για αποζημιώσεις του Δημοσίου σε περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας

32.000 ευρώ πρέπει να καταβάλλει το κράτος, λόγω αδράνειας των αρμοδίων αρχών στην εξέταση περιστατικού, που οδήγησε στο θάνατο παιδιού..

To Top