Κατηγορία: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας

Δικαιούμενοι να παραστούν προς υποστήριξη κατηγορίας για Ηθική Βλάβη και Ψυχική Οδύνη – Άρθρο 932 Α.Κ. – Έννοια Οικογένειας, που δικαιούται Αποζημίωσης

Κατά το άρθρο 63 του Κώδικα Ποινική Δικονομίας (Νόμος 4620/2019) – Ενεργητική νομιμοποίηση προσώπων που μπορούν να παραστούν στο ποινικό..

To Top