Κατηγορία: Παραγραφή Αξιοποίνου και Ποινών

Κωδικοποίηση διαχρονικών νομοθετικών ρυθμίσεων για την παραγραφή υφ’ όρων του αξιόποινου και την παραγραφή και μη εκτέλεση υφ’ όρον των ποινών (Νόμοι 4043/2012, 4198/2013, 4411/2016 και 4689/2020)

Αθήνα, 28-11-2020 Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Εφέτης, Μέλος του ΔΣ της ΕνΔΕ Α) Παραγραφή υφ΄ όρον αξιοποίνου Ν. 4043/2012 (ημερομηνία δημοσίευσης 13-2-2012) αρθρο 4 Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει..

To Top