Ετικέτα: Ανθρώπινα δικαιώματα

ΣτΕ 2161/2023 Δ΄ Τμ.: Υπουργική απόφαση που διατάσσει την έκδοση υπηκόου τρίτης χώρας στις ΗΠΑ για να δικαστεί για αδικήματα για τα οποία διώκεται. Παραδεκτοί λόγοι ακυρώσεως κατά αυτοτελών κρίσεων του Υπουργού επί ζητημάτων που τέθηκαν το πρώτον ενώπιόν του-Δεν προκύπτει πραγματικός κίνδυνος μεταχείρισης αντίθετης με το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ ούτε παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ-Νομίμως αιτολογημένη η απόφαση που διατάσσει την έκδοση.

ΣτΕ 2161/2023 Δ΄ Τμ. Πρόεδρος: Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Δήμητρα Μαυροπόδη, Πάρεδρος Υπουργική απόφαση που διατάσσει την έκδοση υπηκόου τρίτης..

Απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση κρατουμένου με ψυχιατρικά προβλήματα. Παραδεκτή η προσφυγή που υποβλήθηκε για λογαριασμό του εκ μέρους των γονέων του

ΑΠΟΦΑΣΗ Ghazaryan και Bayramyan κατά Αζερμπαϊτζάν της 05.10.2023 (αρ. προσφ. 33050/18) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποβολή προσφυγής χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση από γονείς για λογαριασμό..

Χρήση νερού από την αστυνομία για διάλυση ειρηνικής διαδήλωσης και τραυματισμός διαδηλωτή. Απάνθρωπη μεταχείριση και παραβίαση του δικαιώματος του συνέρχεσθαι

ΑΠΟΦΑΣΗ Geylani κ.λπ. κατά Τουρκίας  της 12.09.2023 (αριθ.προσφ. 10443/12) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προσφεύγοντες συμμετείχαν σε μία ειρηνική διαδήλωση υπέρ του..

ΜονΔΕφΑθ 1111/2022 Εφαρμογή της αρχής “ne bis in idem” -. Για την ίδια παράβαση προβλέπονται περισσότερες της μίας διακεκριμένες διαδικασίες επιβολής κύρωσης (ποινική και διοικητική αντιστοίχως) ώστε θεωρούνται ως «ποινικές» κατά την αυτόνομη έννοια της ΕΣΔΑ ενόψει του ότι αφορούν κυρώσεις…

ΜονΔΕφΑθ 1111/2022   Εφαρμογή της αρχής “ne bis in idem” -.   Για την ίδια παράβαση προβλέπονται περισσότερες της μίας..

Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου Τι προβλέπει η σχετική υπουργική απόφαση

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση για την “Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε..

Αλλάζει η ορολογία στου Κώδικες – Αντικατάσταση στερεοτυπικών και υποτιμητικών εκφράσεων σε βάρος ατόμων με αναπηρία (Σχέδιο νόμου)

Υπ. Δικαιοσύνης: Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται και ζητήματα σχετικά με την προσβασιμότητα στα δικαστικά κτίρια και την..

To Top