Ετικέτα: Επενδύσεις

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 5007/2022 – Ρυθμίσεις για τη χορήγηση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή και τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας..

ΠΠρΑθ 1902/2017 Αδικοπραξία – Ευθύνη παρέχοντος επενδυτικές υπηρεσίες – Ομόλογα ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας (perpetual bonds) – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

Ευθύνη τραπεζών οι οποίες υπέχουν έναντι του καταναλωτικού κοινού συναλλακτικές υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας, η παραβίαση των οποίων συνιστά, εκτός..

To Top