Ετικέτα: Νομοθεσία

Νόμος του Κράτους οι νέες διατάξεις για τις δημόσιες συγκεντρώσεις – Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4703/2020 για τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις

Τι προβλέπεται για τη γνωστοποίηση, τις υποχρεώσεις των διοργανωτών, τους περιορισμούς, τη διάλυση και τις κυρώσεις Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της..

ΚΥΠΡΟΣ : Ο Νέος Νόμος περί Προστασίας φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές (44(I)/2019)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο νέος Νόμος 44(Ι) του 2019 περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας..

To Top