Συντάκτης: Unics

Δεν είναι δυνατή η υποβολή μηνυτήριας αναφοράς εκ μέρους της φορολογικής διοίκησης για παραγραφείσες χρήσεις (Γνωμοδότηση)

Επί του ερωτήματος εάν, επί χρήσεων που δεν προτεραιοποιούνται προς έλεγχο λόγω παραγραφής, τα όργανα της φορολογικής διοίκησης νομιμοποιούνται στην..

Όλες οι νέες αλλαγές σε Κώδικες με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης – Αναλυτική παρουσίαση των διατάξεων

Συγκεντρωτική παρουσίαση των τροποποιήσεων σε Ποινικό Κώδικα, Κώδικες Ποινικής, Διοικητικής και Πολιτικής Δικονομίας, Κώδικα Δικηγόρων και άλλους Στη Βουλή βρίσκεται..

To Top