Κατηγορία: Δικαστές – Δικαστήρια

Η στέρηση μισθών σε κατηγορούμενο δικαστή που τέθηκε σε αργία, όσο διαρκούσε η ποινική διαδικασία, παραβίασε το δικαίωμα στην περιουσία. Καταδίκη σε καταβολή μισθών και ηθικής βλάβης.

ΑΠΟΦΑΣΗ Anželika Šimaitienė κατά Λιθουανίας της 21.04.2020  (αριθ. προσφ. 36093/13) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στέρηση μισθών δικαστή κατά την διάρκεια της..

Η επιδίκαση υπερβολικών ποσών για δικαστικό ένσημο και τέλη παραβίασε την πρόσβαση σε δικαστήριο! Τα δικαστικά τέλη πρέπει να είναι ανάλογα με την δυνατότητα του διαδίκου να τα καταβάλει!

ΑΠΟΦΑΣΗ Chorbadzhiyski και Krasteva κατά Βουλγαρίας της 02.04.2020 (αριθ.προσφ. 54991/2010) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόσβαση στο δικαστήριο. Υπερβολικά δικαστικά τέλη. Οι προσφεύγοντες  καταδικάστηκαν  να..

To Top