Κατηγορία: Νομοθεσία

Νόμος του Κράτους οι νέες διατάξεις για τις δημόσιες συγκεντρώσεις – Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4703/2020 για τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις

Τι προβλέπεται για τη γνωστοποίηση, τις υποχρεώσεις των διοργανωτών, τους περιορισμούς, τη διάλυση και τις κυρώσεις Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της..

O Νόμος 4557/2018 για την Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις

Ο Νόμος 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας..

To Top