Κατηγορία: Πρόσφυγες

Xορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους καθεστώτος πρόσφυγα, επικουρικής προστασίας και σε αιτούντες διεθνή προστασία

Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων – Αναλυτικά η απόφαση Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση για..

To Top