Ξέπλυμα χρήματος: Παρατείνεται η προθεσμία για τις παλαιότερες αποφάσεις της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Δείτε αναλυτικά την τροπολογία

Με τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης παρατείνεται η χρονική ισχύς της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 15 του ν. 4637/2019 για τη..

Χρέη προς το Δημόσιο προερχόμενα από αδικήματα φοροδιαφυγής: Η νέα ρύθμιση του 469 ΠΚ και η εφαρμογή της

Το φαινόμενο της κίνησης παράλληλων ποινικών διώξεων σε βάρος του κατηγορουμένου, αφενός για κάποιο από τα αδικήματα φοροδιαφυγής που τυποποιούνται στο..

To Top