Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας μέσω gov.gr για όλα τα Πρωτοδικεία της χώρας

Διευκολύνεται η διαδικασία έκδοσης του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας με πρωτοβουλία των συναρμόδιων υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, τα..

To Top