ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ 737/2020 (ΠΟΙΝΙΚΕΣ – Ζ) Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται … (εδ. στ’) Εικονικό είναι το φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται για ..

Απόφαση 737 / 2020    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Αριθμός 737/2020 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές:..

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ 591/2017 (ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ – Α2) Έτσι, κατά τα προεκτεθέντα, για να είναι ορισμένη η ένσταση για την παραγραφή της αξίωσης από αδικοπραξία, πρέπει ο ενιστάμενος να επικαλεσθεί τον χρόνο, …

Απόφαση 591 / 2017    (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 591/2017 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α2’ Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές:..

Δεν συμμετείχε η Ρωσία στη πρώτη ακρόαση της υπόθεσης για γενοκτονία στην Ουκρανία στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης – Τί ζήτησε η Ουκρανία

Η δημόσια ακρόαση για το Αίτημα Ασφαλιστικών Μέτρων που υπέβαλε η Ουκρανία στην υπόθεση σχετικά με τους ισχυρισμούς για γενοκτονία..

To Top