Δημοσιεύθηκε ο Ν. 5007/2022 – Ρυθμίσεις για τη χορήγηση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή και τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας..

To Top