ΑΠ 413/2022. Διπλή μείωση της ποινής, κατ΄άρθρο 85 ΠΚ. Δεν είναι υποχρεωμένο το δικαστήριο να αναφέρει στην απόφασή του το ποσοστό μείωσης της ποινής με την καθεμία ελαφρυντική περίσταση…

ΑΠ 413/2022. Διπλή μείωση της ποινής, κατ΄άρθρο 85 ΠΚ. Δεν είναι υποχρεωμένο το δικαστήριο να αναφέρει στην απόφασή του το..

To Top