Δικαστήριο ΕΕ: Οι φορείς τηλεπικοινωνιών μπορούν να υποχρεωθούν να παράσχουν υπηρεσίες παρακολούθησης επικοινωνιών έναντι αμοιβής

Κατόπιν αιτήματος δικαστικής αρχής Με απόφασή του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι οι φορείς τηλεπικοινωνιών μπορούν να υποχρεωθούν..

To Top