ΔΕΕ: Το αιτούν δικαστήριο μπορεί, μετά την υποβολή αιτήσεως προδικαστικής αποφάσεως, να συνεχίσει εν μέρει την εκδίκαση της υπόθεσης της κύριας δίκης

Αναστολή της εκδίκασης της υπόθεσης της κύριας δίκης από το εθνικό δικαστήριο που υποβάλλει προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ – Δυνατότητα..

To Top