Ανάκληση και άρνηση χορήγησης του καθεστώτος πρόσφυγα: Προϋποθέσεις λήψης μέτρου εις βάρος υπηκόου τρίτης χώρας που έχει καταδικαστεί για διάπραξη εγκλήματος

Με απόφασή του σχετικά με την ανάκληση και άρνηση χορήγησης του καθεστώτος πρόσφυγα, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκρίνισε τις..

To Top