ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 155 / 2020 Υποχρέωση για την λήψη και τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 3, ο κύριος του έργου, ο εργολάβος, ο υπεργολάβος και ο παρέχων το χώρο, ενώ ο τεχνικός ασφαλείας και οι εργαζόμενοι έχουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που προδιαγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα

Αριθμός 155/2020 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ε’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ιωάννη Μαγγίνα, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,..

Φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή άνω των 5.000 ευρώ σε όποιον παρεμποδίζει (απεργοσπάστη) εργαζόμενο να δουλέψει – Όλες οι αλλαγές

Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει ποινικές κυρώσεις όχι μόνο για την σωματική αλλά και την ψυχολογική παρεμπόδιση..

To Top