ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 154/2021  Τριμελές. Αγωγή 105-106 ΕΙΣ.Ν.Α.Κ. και 932 Α.Κ. Ιατρικό Σφάλμα. Χρηματική ικανοποίηση ψυχικής οδύνης. Δέσμευση του Δικαστηρίου από αμετάκλητη ποινική καταδικαστική απόφαση

Εισαγωγή θανόντος στο εναγόμενο Νοσοκομείο, κατόπιν τραυματισμού του από λάκτισμα αγελάδας στην κοιλιακή χώρα. Στοιχειοθετείται αστική ευθύνη του εναγόμενου Νοσοκομείου,..

To Top