Συντάκτης: Unics

Δημοσίευση της νέας Οδηγίας για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Δημοσίευση Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (‘AMLD 5’)  Στις 19 Ιουνίου 2018, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Οδηγία (ΕΕ) 2018/843..

Εφαρμογή των διατάξεων περί μεταγωγών του Σωφρονιστικού Κώδικα για άτομα του άρ.69 ΠΚ που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής (Γνωμοδότηση ΕισΑΠ)

Σε ερώτημα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί μεταγωγών του ν. 2776/1999 «Σωφρονιστικός Κώδικας», για την κατηγορία ατόμων του..

ΔΕΕ – Είναι επιτρεπτή η θέσπιση διαφορετικού ορίου για την άσκηση ποινικής δίωξης στις περιπτώσεις μη καταβολής ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος

Σε μια πρόσφατη δίκη σχετικά με τοπ ΦΠΑ, το Ευρωπαϊκό δικαστήριο αποφάσισε ότι η οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006,..

To Top