Κατηγορία: Αδικοπραξία

ΜΠρΑθ 7324/2017 Ατύχημα κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών – Λήψη και τήρηση μέτρων ασφαλείας – Ευθύνη νομικών προσώπων – Συντρέχον πταίσμα – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης -.

Ευθύνη νομικού προσώπου για πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν. Συνευθύνη εργολάβου και υπεργολάβου για τη λήψη και..

ΜΠρΠατρών 376/2020 Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα – Υπαιτιότητα – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης -.

Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα ύστερα από δεσμευτική εντολή σε ανειδίκευτο εργάτη για τέλεση επικίνδυνης επισκευαστικής εργασίας σε υπερυψωμένη θέση. Αποκλειστική υπαιτιότητα..

ΤρΔΕφΑθ 3527/2020 Αστική ευθύνη Δημοσίου – Θανάσιμος τραυματισμός από όργανο του Δημοσίου – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης – Χρήση όπλων από αστυνομικό όργανο -.

Θανάσιμος τραυματισμός αμέτοχου πολίτη που επήλθε από πυροβολισμούς αστυνομικού οργάνου κατά τη διάρκεια συμπλοκής. Χρήση όπλου από αστυνομικό όργανο. Ανθρωποκτονία..

ΑΠ 364/2019 Αδικοπραξία – Προστηθέντες τράπεζας – Αναγκαστική εκτέλεση παρά την εξόφληση της οφειλής – Αποζημίωση για ακύρωση αναγκαστικής εκτέλεσης – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

Η ευθύνη του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, όπως η ανώνυμη τραπεζική εταιρία, για αποζημίωση προϋποθέτει παράνομη και υπαίτια πράξη ή..

Ο Ολομέλεια του Αρείου Πάγου για το τεκμήριο αθωότητας – Τα πολιτικά δικαστήρια δεν δεσμεύονται από αμετάκλητες αθωωτικές αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων

Πολύ σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (ΟλΑΠ 4/2020) Με μία πολύ σημαντική απόφασή της η Ολομέλεια του Αρείου..

To Top