14.9 C
Athens
Κυριακή, 3 Μαρτίου, 2024
  Οι γυναίκες μπορούν συνολικά να θεωρηθούν μέλη μιας κοινωνικής ομάδας κατά την έννοια της οδηγίας 2011/95 και να υπαχθούν στο καθεστώς του πρόσφυγα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην οδηγία αυτή. Τούτο συμβαίνει αν, στη χώρα καταγωγής τους,...
ΣτΕ 2161/2023 Δ΄ Τμ. Πρόεδρος: Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Δήμητρα Μαυροπόδη, Πάρεδρος Υπουργική απόφαση που διατάσσει την έκδοση υπηκόου τρίτης χώρας στις ΗΠΑ για να δικαστεί για αδικήματα για τα οποία διώκεται. Παραδεκτοί λόγοι ακυρώσεως κατά αυτοτελών κρίσεων του Υπουργού επί ζητημάτων...
Η Ναργκίς Μοχαμαντί, η ιρανή ακτιβίστρια που τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 2023, ξεκίνησε απεργία πείνας για να διαμαρτυρηθεί για την έλλειψη ιατρικής φροντίδας για τους κρατούμενους στις ιρανικές φυλακές και για την υποχρέωση των γυναικών κρατουμένων να φορούν...
ΑΠΟΦΑΣΗ Ghazaryan και Bayramyan κατά Αζερμπαϊτζάν της 05.10.2023 (αρ. προσφ. 33050/18) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποβολή προσφυγής χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση από γονείς για λογαριασμό του γιού τους, ο οποίος είχε προβλήματα ψυχικής υγείας και βρισκόταν υπό κράτηση. Στις 15 Ιουλίου 2018 ο γιος των προσφευγόντων, που ζούσε μαζί...
ΑΠΟΦΑΣΗ Geylani κ.λπ. κατά Τουρκίας  της 12.09.2023 (αριθ.προσφ. 10443/12) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προσφεύγοντες συμμετείχαν σε μία ειρηνική διαδήλωση υπέρ του κουρδικού κόμματος. Οι αστυνομικοί στην προσπάθεια τους να την διαλύσουν χρησιμοποίησαν αντλίες νερού με ισχυρή πίεση. Μία προσφεύγουσα τραυματίστηκε σοβαρά. Άσκησαν προσφυγή για...
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης με την έκδοση δύο αποφάσεων του Συμβουλίου. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αποτελεί ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο που αποσκοπεί στην προστασία των γυναικών από κάθε μορφή βίας, καθώς και στην πρόληψη, τη δίωξη και...
Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως ο εθνικός φορέας προώθησης, προαγωγής και προστασίας της αρχής της ίσης μεταχείρισης, αλλά και της καταπολέμησης διακρίσεων λόγω φύλου στην εργασία διερευνά καταγγελίες για παρενόχληση, και για σεξουαλική παρενόχληση ειδικότερα. Η παρούσα έκθεση αποτελεί...
Αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως ανα- πηρίας ή χρόνιας πάθησης, επικαιροποίηση της ορολογίας του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πο- λιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώ- δικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Διοικητι- κής Δικονομίας, του Κώδικα Συμβολαιογράφων και του ν. 4478/2017, για την εναρμόνισή της...
Απόφαση 2 / 2021    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Αριθμός 2/2021 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΕ Α' ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αγγελική Αλειφεροπούλου, Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ειρήνη Καλού, Δήμητρα Κοκοτίνη, Αλτάνα Κοκκοβού, Αβροκόμη Θούα και Μαρία Νικολακέα, Αντιπροέδρους, Ναυσικά Φράγκου-Εισηγήτρια, Μαρία Τζανακάκη,...
ΜονΔΕφΑθ 1111/2022   Εφαρμογή της αρχής "ne bis in idem" -.   Για την ίδια παράβαση προβλέπονται περισσότερες της μίας διακεκριμένες διαδικασίες επιβολής κύρωσης (ποινική και διοικητική αντιστοίχως) ώστε θεωρούνται ως «ποινικές» κατά την αυτόνομη έννοια της ΕΣΔΑ ενόψει του ότι αφορούν...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ