Κατηγορία: Δίκες

Η υπερβολική τυπολατρία των δικαστηρίων παραβιάζει τη δίκαιη δίκη! Απόρριψη προσφυγής ως απαράδεκτης γιατί ανεγράφη εσφαλμένο εδάφιο διάταξης!

ΑΠΟΦΑΣΗ Dos Santos Calado κ.α. κατά Πορτογαλίας της 31.03.2020 (αριθ. προσφ. 55997/14, 6843/16, 78841/16, και 370617) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υπερβολικός φορμαλισμός του Συνταγματικού..

To Top