ΕφΠειρ 159/22 : ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ – ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΖΩΟ – ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΕΖΟΥ – ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ. ΕΦΕΣΗ – ΕΞΟΔΑ.

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Γ΄ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 159/2022   ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή Ελένη Σκριβάνου, Εφέτη, η οποία ορίστηκε από την Πρόεδρο..

To Top