Κατηγορία: Αστικό Δίκαιο

ΕιρΑθ 776/2022   Αποζημίωση κρατηθέντος και μετέπειτα αθωωθέντος υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος ΚΠΔ -.

Προϋπόθεση της άσκησης στα πολιτικά δικαστήρια σχετικής αγωγής είναι η προηγούμενη αναγνώριση της συναφούς υποχρέωσης του Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση..

Ευθύνη Δήμου για πρόκληση τροχαίου που επέφερε σοβαρό τραυματισμό οδηγού μοτοσυκλέτας – Οι υπάλληλοι του Δήμου είχαν αφαιρέσει πινακίδα “stop”

Διοικ.Πρωτοδικείο Πειραιά 434/2021: Ευθύνη Δήμου λόγω παράνομων πράξεων και παραλείψεων των οργάνων του (106 Εισαγωγικού Νόμου ΑΚ, 932 ΑΚ). Συντρέχον..

Πανδημία COVID-19 και δικονομικές ρυθμίσεις σε αστικές υποθέσεις: Απόφαση ΔΕΕ σχετικά με την εφαρμογή εθνικής ρύθμισης στη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Προθεσμία τριάντα ημερών για την υποβολή δήλωσης αντιρρήσεων κατά ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής – Εφαρμογή του εθνικού δικαίου σε δικονομικά ζητήματα..

Αλλαγές στον Αστικό Κώδικα: Στη Βουλή το σ/ν με τις Οδηγίες για τις ψηφιακές συμβάσεις (2019/770 και 2019/771)

Επικαιροποίηση των διατάξεων του Αστικού Κώδικα περί πώλησης, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στην ψηφιακή οικονομία Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο..

To Top