ΔιοικΕφΠειρ 607/2023 : ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΒΣ – ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ – ”ΠΟΙΝΙΚΟΣ” ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ – ΑΘΩΩΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ – ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΕΦΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Η΄ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ A607/2023 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 11 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και..

To Top