Κατηγορία: Αδικοπραξία

ΕφΠατρών 335/2017 Παράνομη προσβολή προσωπικότητας – Αδικοπραξία – Ψευδή καταμήνυση – Συκοφαντική δυσφήμηση – ’ρση άδικου χαρακτήρα της πράξης -.

  Προσβολή προσωπικότητας με αδικοπραξία πραγματώνεται και με το έγκλημα της ψευδούς καταμηνύσεως. Για τη στοιχειοθέτηση αυτής απαιτείται η πράξη..

ΜονΔΕφΑθ 1454/2019   Τραπεζικοί υπάλληλοι – Παραγραφή απαιτήσεων από αδικοπραξία – Αγωγή αποζημίωσης -.

Υπάλληλοι Εμπορικής Τράπεζας. Παραγραφή αξιώσεων αποζημίωσης από παράνομες πράξεις και παραλείψεις του Τ.Α.Π.Ε.Τ.Ε. Οι εν λόγω απαιτήσεις παραγράφονται εντός πενταετίας..

ΕφΠειρ 159/22 : ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ – ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΖΩΟ – ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΕΖΟΥ – ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ. ΕΦΕΣΗ – ΕΞΟΔΑ.

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Γ΄ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 159/2022   ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή Ελένη Σκριβάνου, Εφέτη, η οποία ορίστηκε από την Πρόεδρο..

ΠΠρΑθ 1902/2017 Αδικοπραξία – Ευθύνη παρέχοντος επενδυτικές υπηρεσίες – Ομόλογα ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας (perpetual bonds) – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

Ευθύνη τραπεζών οι οποίες υπέχουν έναντι του καταναλωτικού κοινού συναλλακτικές υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας, η παραβίαση των οποίων συνιστά, εκτός..

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ 1529/2011 (ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ – Α1) Αγωγή χρηματικής ικανοποιήσεως ηθικής βλάβης από αδικοπραξία λόγω βιασμού 8ετούς ανηλίκου τέκνου αναιρεσιβλήτων εναγόντων από 17ετή πρώτο εναγόμενο

Περίληψη: Αγωγή χρηματικής ικανοποιήσεως ηθικής βλάβης από αδικοπραξία λόγω βιασμού 8ετούς ανηλίκου τέκνου αναιρεσιβλήτων εναγόντων από 17ετή πρώτο εναγόμενο –..

ΜΠρΠατρών 465/2019 Αδικοπρακτική ευθύνη – Πτώση κτίσματος από πολυκατοικία – Υπαιτιότητα συνιδιοκτητών – Τραυματισμός – Παροχή υπηρεσιών μεταξύ συζύγων – Παροχή υπηρεσιών μεταξύ γονέων και τέκνων – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης

Αδικοπρακτική ευθύνη λόγω τραυματισμού που προκλήθηκε από πτώση κτίσματος από πολυκατοικία. Υπαιτιότητα συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Προϋποθέσεις αδικοπρακτικής ευθύνης προς καταβολή αποζημιώσεως και χρηματικής..

To Top