Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος μητέρας μικρών παιδιών μπορεί να μην εκτελεστεί όταν η άρνηση εκτέλεσής του εξυπηρετεί το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού

Τις προτάσεις της σε μια ενδιαφέρουσα υπόθεση (Λόγος άρνησης στηριζόμενος στο υπέρτερο συμφέρον του παιδιού) δημοσίευσε η Γενική Εισαγγελέας του..

ΑΠ 646/2023. Έφεση εισαγγελέα κατά αθωωτικής απόφασης (αρ. 487 ΚΠΔ).Η προϋπόθεση του ειδικά και εμπεριστατωμένου της αιτιολογίας της εισαγγελικής έφεσης, ως όρος του παραδεκτού αυτής, είναι μέγεθος ποιοτικά διαφορετικό από την ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία μιας δικαστικής απόφασης, ως αντικείμενο αναιρετικού ελέγχου.

  ΙV. Από τις διατάξεις των άρθρων 474, 476 παρ. 2 και 498 του Κ.Ποιν.Δ., προκύπτει ότι, η έκθεση που..

To Top