Κατηγορία: Υγεία-Γιατροί-Νοσοκομεία

ΔΠρΑγρινίου Α264/2022 .Αγωγή κατά Νοσοκομείου για θάνατο ασθενούς – Μη διενέργεια των απαιραίτητων εξετάσεων με αποτέλεσμα τη μη έγκαιρη διάγνωση – Αποζημίωση συγγενών για ψυχική οδύνη

ΔΠρΑγρινίου (τριμ.) Α264/2022: Αγωγή με αίτημα την αποζημίωση για την ψυχική οδύνη που οι ενάγουσες υπέστησαν από τον θάνατο του..

ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 154/2021  Τριμελές. Αγωγή 105-106 ΕΙΣ.Ν.Α.Κ. και 932 Α.Κ. Ιατρικό Σφάλμα. Χρηματική ικανοποίηση ψυχικής οδύνης. Δέσμευση του Δικαστηρίου από αμετάκλητη ποινική καταδικαστική απόφαση

Εισαγωγή θανόντος στο εναγόμενο Νοσοκομείο, κατόπιν τραυματισμού του από λάκτισμα αγελάδας στην κοιλιακή χώρα. Στοιχειοθετείται αστική ευθύνη του εναγόμενου Νοσοκομείου,..

To Top